construction-19696_1920-me.jpg

RA­KEN­NUS JA RE­MONT­TI

JARI RYY­NÄ­NEN

KES­KI-SUO­MI

PAL­VE­LUT

RE­MON­TOIN­TI JA RA­KEN­TA­MI­NEN AM­MAT­TI­TAI­DOL­LA
Vareto%20Kaakelit%20Maalaus-me.jpg

Re­mon­tit

  • ra­ken­ta­mi­nen
  • re­mon­toin­ti
  • maa­laus, ta­pe­toin­ti, lis­tat
  • kaa­ke­loin­ti
  • la­mi­naat­ti- ja par­ket­tia­sen­nus
  • kaa­pis­to­jen asen­nuk­set
Vareto%20Kylpyhuone%20-me.jpg

Mär­kä­ti­lat

  • Olen ser­ti­fioi­tu mär­kä­ti­lo­jen am­mat­ti­lai­nen.
  • Kyl­py­huo­neet ja nii­den re­mon­toin­ti, ve­de­ne­ris­tyk­set
paint-4972941_1920-me.jpg

Mök­ki­talk­ka­ri

  • Kor­jaan ja au­tan pie­nem­mis­sä­kin tar­peis­sa
closet-4696557_1920-me.jpg
kitchen-728721_1920-me.jpg
Karuselli%203-me.jpg

Jari Ryy­nä­nen ser­ti­fioi­tu mär­kä­ti­lo­jen asen­ta­ja

Olen käy­nyt We­be­rin ve­de­ne­ris­tys­kou­lu­tuk­sen ja sii­hen liit­ty­vän kir­jal­li­sen ko­keen ja saa­nut mär­kä­ti­la­pas­sin. Olen We­be­rin val­tuut­ta­ma asen­ta­ja. Mär­kä­ti­la­pas­si on työ­maal­la to­dis­tuk­se­na kos­tei­den­ti­lo­jen osaa­mi­ses­ta. Jos asen­nus teh­dään We­be­rin tuot­teil­la, ase­nukk­sel­la on 25-vuo­den ta­kuu.

ES_Rakentaja_markatilojen_RGB%20ISO%20KOKO-me.jpg

Yk­si­tyi­nen hen­ki­lö saa työ­ni ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin, li­sää tie­toa löy­dät vero.fi si­vuil­ta.

Ota yh­teyt­tä

Vas­taan mah­dol­li­sim­man pian, Jari Ryy­nä­nen 040-1484395

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Yh­teys­tie­dot

Jari Ryy­nä­nen

040-1484395

jari.ryy­na­nen@va­re­to.fi

Logo%20Vareto%20l%C3%A4pin%C3%A4kyv%C3%A4-me.png

© Va­re­to. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.